5 нужди на читателя

От гледна точка на психологията INMA обясни защо издателите нямат нарастващ брой абонати.

© Sincerely Media, Unsplash

Според проучването онлайн медиите трябва да задоволяват всичките 5 потребности на читателите, за които те са готови да платят: когнитивна (информация и знания), афективна (емоции, удоволствие), личностна интегративна (статус, стабилност), потребност от общуване и потребност от облекчаване на стреса и напрежението.

Проучването класифицира тези нужди в пет категории:

  • Когнитивни потребности (придобиване на информация, знания и разбиране)
  • Афективни потребности (емоции, удоволствие и чувства)
  • Лични интегративни потребности (доверие, статус и стабилност)
  • Социални интегративни потребности (семейство, приятели и общност)
  • Потребности за разтоварване на напрежението (бягство и разсейване)

Повечето издатели се фокусират само върху първата категория - задоволяването на познавателните потребности. Ако издателят не разполага с ресурси, за да отговори на останалите 4 категории, на помощ идват партньори: от асоциации на винопроизводители (като The New York Times) до банки (The Wall Street Journal и Standard Chartered Bank).

What’s New in Publishing | Digital Publishing News

Memberships and partnerships—the revenue models opening up new opportunities for publishers | What’s New in Publishing | Digital Publishing News

whatsnewinpublishing.com/memberships-and-partnerships-the-revenue-models-opening-up-new-opportunities-for-publishers-insights-from-fipp/

What’s New in Publishing | Digital Publishing News

Вижте още за:

медии