Google: Ето какво влияе на резултатите при търсене на новини


158 | Кратки • от Добави коментар

Google ни разказа какво влияе сега върху резултатите от търсенето на новини и публикации.

Важен начин, по който източниците на новини изграждат доверие в своята аудитория, е като предоставят информация за своите статии и сайт. Това включва информация като ясни дати и заглавия, както и информация за авторите, източника на новини, компанията или мрежата, която стои зад тях, и информация за контакт. Този вид прозрачност помага да се гарантира, че читателите могат лесно да научат информация както за съдържанието, което четат, гледат или слушат, така и за създателите на това съдържание.

Ако зададете следните параметри, вашите издания могат да разчитат на високи позиции в резултатите от търсенето:

  • Материалите имат ясно изписани дата и автор.
  • Има страница или блок с информация за автора.
  • Посочени са източниците на новините.
  • Има информация за това кой управлява изданието, както и информация за контакт.

Освен това е важно да има ясно разделение на редакционното съдържание и мненията (авторски колони).

Също така ботовете на Google преглеждат сайта и се опитват да намерят редакционните стандарти: мисията на изданието, извадки от редакционната политика.