Библиотека на Конгреса в САЩ


250 | Ресурси • Добави коментар

Библиотеката на Конгреса е най-голямата библиотека в света с милиони книги, записи, фотографии, вестници, карти и ръкописи в своите колекции. Библиотеката е основното изследователско звено на Конгреса на САЩ и домът на Службата за авторско право в САЩ.

The Library of Congress
The Library of Congress