Как се пише... грамотно

• от

Писането е труден процес и не на всеки се отдава. Още повече ако става дума за правопис и грамотност. Ясно е, че сме пропуснали част от правилата покрай ушите си в училище, но с желание можем успешно да коригираме текстовете си за да бъдат грамотни. Вижте няколко сайта, които ще ви бъдат от полза.

Пълен член (Езикови справки)

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/otnovo-za-palniya-i-kratkiya-tchlen/

Според правилото за употреба на пълен и кратък член, което е синтактично, с пълен член се членува единствено подлогът в изречението. Практически замяната на думата, която трябва да се членува, с местоимението той показва, че тя е подлог, т.е. че трябва да се членува с пълен член, а пък заместването ѝ с местоимението него сигнализира друга синтактична роля и членуване с кратък член.

Няколко студенти или няколко студента (Езикови справки)

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/nyakolko-studenti-ili-nyakolko-studenta/

Формите за множествено число на съществителните имена от мъжки род в българския език биват: обикновена (столОВЕ, конЕ, студентИ и др.) и бройна (с окончание -а/-я), която се използва след числителни имена и количествени наречия (два столА, четири конЯ).

Интернет справочник "Езикови справки" на БАН

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/

Съдържа разнообразна информация по въпроси, свързани със значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите в българския език, правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език.

Словоред

slovored.com

Английско-български речни; английско-български политехнически речник; медицинки речник. Също така има пълен набор от речници на български език като: синонимен речник; тълковен речник; граматика; правила за транслитерация; ударения; сричкопренасяне; проверка на правописа и много други. Проверка на правописа за въведените думи.

Речник на българския език - Chitanka

rechnik.chitanka.info

Ако имате съмнение в изписването на някоя дума, простоя я проверете в този речник.

Ето ви трик за бърза проверка на думи: Ако ви мързи да използвате речници (онлайн и офлайн) просто отворете Google напишете думата в полето за търсене и ако не е правилна той ще ви коригира с "Може би имахте предвид ....".

Български правопис във Wikipedia

bg.wikipedia.org/wiki/Български_правопис

Българският правопис се състои от правописните правила на български език, чиято употреба е задължителна за българския книжовен език.

Вижте още за:

Грамотност Текст