MapChecking - преброяване на тълпата


295 | Инструменти • Добави коментар

Този инструмент ви помага да оцените и проверите фактите за максималния брой хора, стоящи в дадена зона.

Услуга, която ви помага да прецените колко души можете да поберете на открито. Просто маркирайте желаната област на картата и ще получите цифрата.

Можете да коригирате резултата в зависимост от гъстотата на тълпата (брой хора на квадратен метър).

Например площадът между Министерски съвет и Президенството според инструмента събира около 8400 души при не много плътен протест.