Lumen5 - автоматизирано създаване на видео с A.I.

Много удобно и просто решение за създаване на видеосъдържание с няколко клика. Подавате текст, фрази или статия на Lumen5 и той ги опакова в красиво видео. Възможно е да подавате текст и от RSS.

Lumen5

lumen5.com/

Transform articles into videos in minutes.

Вижте още за:

Видео