Защо ми е RSS?

Вашият сайт има ли RSS? Или никога не сте се замисляли за това?

Медийният експерт Ерик Шанфелт разказва защо е важно да настроите RSS и да обърнете повече внимание на този протокол. RSS каналът позволява на сайта да се свързва с агрегатори и това да ви доставя тряфик. Вижте повече във видеото (15 мин.)

UV-CMS

uv-cms.com

Сайтовете създадени с UV-CMS разполагат с RSS канали по тип на публикацията

uv-cms.com

Вижте още за:

rss