Как се пише на български e-mail?

В Официалния правописен речник на българския език (2012 г.) са включени новите думи имейл и мейл. Това са заемки от английски език, в който думата е-mail е написана с малко тире (дефис). Под влияние на английския правопис в българския език се използва неправилно думата е-мейл. Неправилно е да се пише също емейл.

Утвърдените в българския език думи имейл и мейл имат различни форми за множествено число – имейли и мейлове, но еднакви бройни форми – два имейла, два мейла. Двете нови думи имат едно и също значение, което се представя също със словосъчетанията електронно писмо, електронно съобщение. От употребите на двете думи се вижда, че думата мейл има по-разговорен характер.

Английската дума е-mail, написана на латиница, се използва в българския език при представяне на лични данни в документи, във визитни картички.

Към пълния текст

ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/pravilno-e-da-se-pishe-imeyl-i-meyl/