Спад на тиражите на локалните медии в САЩ

По данни на Pew комбинираният тираж (печатен и цифров) на местните медии в САЩ през 2020 г. е бил 8,3 милиона всеки делничен ден и 15,4 милиона в неделя. От 2015 г. насам дневният кумулативен тираж е намалял с 40%, а неделният - с 45%.

Между 2015 и 2020 г. печатните издания губят 55% от дневните тиражи и 54% от неделните тиражи. Само за 2020 г. дневният тираж на печатните издания е намалял с 12% в сравнение с 2019 г. (неделният тираж е намалял с 20%).

Ако разгледаме отделно цифровите издания, за 5 години обхватът се е увеличил с 30% както за всекидневниците, така и за уикенд изданията.

Уебсайтовете като цяло се справят по-добре. През четвъртото тримесечие на 2020 г. трафикът към уебсайтовете на 46 местни вестника се е увеличил с 9% в сравнение с 2019 г. и е достигнал средно 7,6 милиона уникални посетители на месец. А ако вземем периода от четвъртото тримесечие на 2014 г. до края на 2020 г., ръстът на трафика е 44%. В същото време времето, което потребителите прекарват в уебсайтове, е намаляло - от 2,5 минути през 2014 г. до 1,81 минути през 2020 г.

И за приходите. Общите рекламни приходи на регионалните издания в САЩ през 2020 г. възлизат на 1,07 млрд. долара. Това е с 40% по-малко, отколкото през 2019 г. Приходите от тиражи през 2020 г. възлизат на 1,1 млрд. долара, което е с 0,4 млрд. долара по-малко от данните за 2019 г. Между другото, през 2020 г. приходите от тиражи за първи път надхвърлят приходите от реклама.

За сравнение, приходите от реклама достигнаха своя връх през 2013 г. с почти 4,7 млрд. долара, а продажбите на тираж - през 2017 г. с 2,7 млрд. долара.