Неутрална или обективна журналистика?

Един от основателите на съвременната западна журналистика и автор на термина "обяснителна журналистика", Рой Кларк (Roy Peter Clark), предлага на репортерите да се "дистанцират от неутралността".

© Roman Kraft

Рой Кларк пише 20-ата си книга. Тя ще се нарича "Кажи го, както е: ръководство за ясно и честно писане". А есето в Poynter "Неутралността е добра, но не винаги" ще бъде една от главите на книгата.

Ето някои мисли от това есе.

"Не използвам думата "обективност". Сега то има твърде много конотации. Вместо това има три други: неутралност, безпристрастност и независимост."

"Журналистите не трябва да бъдат неутрални, когато става въпрос за ценностите на журналистиката, ценностите и идеите на демокрацията, гражданското участие - особено изборите."

Рой Питър Кларк описва шест групи, на които може да бъде разделена съвременната журналистика в зависимост от това колко далеч е дадена медия или репортер от нулевата точка - позицията на "неутралност".

Например напълно неутралните медии се характеризират с "стенографски начин" на представяне на информацията.

За следващата група "обективни" е важно да декларират своята независимост, но да могат да публикуват мнения, като ги маркират. Тези медии следват правилото за две позиции. Това е най-разпространената група медии, които се развиват през XX век.

Третата група е "ангажирана". Те се характеризират със стриктна проверка на фактите, но не по всички теми и проучвания на определени въпроси, които редакционният екип смята за важни. Те спазват неутралитет по много въпроси, с изключение на социалната несправедливост, участието в избори, образованието и др.

Четвъртата група е "защита на позиции". Те разглеждат само теми, към които имат собствен интерес. За тях е характерен акционизмът.

Петата група са "поддръжници". Те работят с информация, необходима за утвърждаване на дадена идея.

Шестата група е "пропаганда". Това е просто: фалшификации, манипулации и дезинформация за постигане на определени цели.

Poynter

In journalism, "objective" is a good word with a noble history. But let's consider "distance from neutrality." - Poynter

www.poynter.org/ethics-trust/2022/jouranlism-objective-neutral-disinterested-nonpartisan-impartial-independent/

Just because journalists choose to be neutral about some things does not mean they have to be neutral in all things.

Poynter

Вижте още за:

журналисти