Обществени новини в социални медии


1024 | Кратки • Добави коментар

"Reuters Institute for the Study of Journalism", с подкрепата на "Google’s Digital News Initiative", публикува доклад "Public Service News and Social Media", в който показват стратегиите за разпространение на съдържание в социалните мрежи на държавни медии в шест европейски страни - Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания.