Знаете ли къде е най-големият тираж на печатни вестници на глава от населението?

Средно в тази страна се отпечатват 400 екземпляра вестници на всеки 1000 души. И това е в държава, където цифровите технологии се намират на всяка стъпка, във всеки аспект от японския живот.

Единствената компания на пазара в Япония, която работи активно по развитието на дигиталния сегмент, е Nikkei, която притежава Financial Times.

Цифровите абонаменти за публикации в Япония са най-високите в света и се равняват на цената на печатния абонамент. Тези пари в японски издания са само 2% от приходите.

Що се отнася до доверието в медиите, в Япония тя е една от най-ниските в света. Само 25% от анкетираните в страната казват, че имат достъп до новинарски издания, на които имат доверие. И между другото, нито едно японско издание не е член на най-големите световни организации за проверка на фактите.

Япония има силна "клубна" система, при която само ограничен брой новинарски медии имат постоянен достъп до източници на информация, включително правителството. Много малък брой японски журналисти притежават поне минимален набор от цифрови умения и знания.

Подробности в Reuters Institute for Study of Journalism