Инструмент на Adobe разпознава фалшиви снимки

Adobe пусна инструмент с отворен код, който помага да се различават фалшиви снимки от истински. С този проект, наречен Инициатива за автентичност на съдържанието на Adobe (Adobe Content Authenticity Initiative / CAI), компанията иска да противодейства на разпространението на визуална дезинформация в интернет чрез добавяне на метаданни за произхода на изображенията, което не само ще помогне за разграничаване на истинските снимки от фалшификатите, но и ще потвърди авторството на съдържанието.

Verify

verify.contentauthenticity.org/inspect

Инициативата за автентичност на съдържанието - група от творци, технолози, журналисти и активисти, които ръководят глобалните усилия за справяне с цифровата дезинформация и автентичността на съдържанието. Фокусирани сме върху насърчаването и осигуряването на отворен, междуотраслов подход към медийната прозрачност, така че хората в интернет да могат по-добре да оценяват произхода на съдържанието.